Tablet lenovo má problém s ip stackem při obnově DHCP adresy a to i v případě, že je v DHCP serveru zadaná staticky. Po uplynutí poloviny leased time se tablet dotáže na platnost ip adresy a v tom okamžiku dojde k přerušení ip komunikace. Z mikrotika se lze dopingat na tablet ale z tabletu nelze vůbec komunikovat. Tento přiblém se mi nepodařilo zcela odstranit.

Workaround – zvýšení leased time aby k tomu nedocházelo tak často. Default je 10 minut.