Nasazení systému OpenELEC na EMMC flash – on board flash 8 GB

1. Naformátovat SD pomocí SDFormatter
2. Image OpenELEC nasadit na SD pomocí Win32DiskImager
3. Nabootovat OPi z SD karty – systém OpenELEC
4. Povolit SSH
5. Zkontrolovat přidělenou ip adresu a připojit se přes ssh (root : openelec)
6. Spustit skript emmc_install.sh (je součástí OpenELEC)
OpenELEC:/ # emmc_install.sh
…objeví se zhruba toto:
OpenELEC:/ # emmc_install.sh

===============================
Installing OpenELEC to eMMC
===============================

WARNING: ALL DATA ON eMMC WILL BE ERASED !, Continue (y/N)? y
Erasing eMMC …
Creating partition table
Creating first partition
Creating second partition
Creating filesystems
Installing bootloader
Copying files on first partition
Populating second partition
Done
OpenELEC:/ # halt
login as: root
root@192.168.1.57’s password:
##############################################
# OpenELEC #
# http://openelec.tv #
##############################################

OpenELEC (community) Version: devel-20161026221641-r23113-g64b34b3
OpenELEC git: 64b34b380c3102239acb8306b5f17020979793e8

7. Stopnout systém příkazem halt a poté odpojit napájení:
OpenELEC:~ #halt
8. Vyjmout SD kartu a zapojit napájení, boot se provede z emmc

Zdroje:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
http://down.nu/images/2016-10-26/