Distribuce Linux

Distribucí založených na Linux platformě je spousta a já nemíním nikomu určovat co je dobré a co nikoliv. Osobně jsem zvolil OpenSuSe a až na drobné nedostatky jsem spokojen. Téměř všechny zde uváděné tipy a návody se tudíž budou vztahovat na tuto distribuci. Pro začátečníky uvádím, že základním administrátorským nástrojem v SUSE obecně je YaST. Pokud jste tedy v CLI (příkazový řádek), jednoduše napíšete yast (počítá se s omyly a proto je funkční i příkaz „zast“) a všechny základní funkce můžete z tohoto rozhraní ovlivnit.

Základní popisy dalších distribucí naleznete zde: http://www.linux.cz/distribuce.html

APACHE – directory listing krytý heslem

Když chceme mít zobrazenu adresářovou strukturu např. pro download souborů a současně požadujeme zabezpečený přístup, je možno použít tento jednoduchý postup. Předem podotýkám, že jsem zkoušel i verzi s .htaccess souborem ale zde byl problém v tom, že když jsem nastavil použití .htaccess – “AllowOverride All”, přestal mi apache vypisovat adresářovou strukturu i když jsem do .htaccess přidal direktivu – “Options +Indexes”

Postup:

V adresáři, kde chceme vygenerovat soubor s hesly, vytvoříme soubosr s hesly a ten umístímě mimo adresář webu aby jej nebylo možno přečíst:

htpasswd2  -c .htpasswd jmeno_uzivatele

Konfigurační soubor virtuálu

/etc/apache2/vhosts.d/stranka.cz.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin domeny@stranka.cz
ServerName www.stranka.cz
ServerAlias stranka.cz
DocumentRoot /home/stranka.cz/public_html
ErrorLog /var/log/apache2/error_log
CustomLog /var/log/apache2/access_log combined
HostnameLookups Off
UseCanonicalName Off
ServerSignature On
<Directory “/home/stranka.cz/public_html/”>
Options Indexes – zajistí direktory listing (nesmí být -Indexes, může být +Indexes)
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
require valid-user
AuthUserFile /home/stranka.cz/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName “Soukroma autorizacni stranka – stranka.cz”
AuthType Basic

openSUSE a mod_rewrite

V distribuci openSuse je pro použití mod_rewrite třeba aktivovat modul mod_rewrite. Toto se provede v souboru /etc/sysconfig/apache2v parametru APACHE_MODULES doplněním rewrite a restartem apache – /etc/init.d/apache2 restart

zdroj: http://enarion.net/web/htaccess/mod_rewrite-on-suse/
 

 

Roundcube (iRedMail) – problém s pluginem password “could not save new password”

v config.inc.php upravit:

$rcmail_config[‘password_db_dsn’] = ‘mysqli://roundcube:password@127.0.0.1/vmail’; $rcmail_config[‘password_query’] = ‘UPDATE vmail.mailbox SET password=%c,passwordlastchange=NOW() WHERE   username=%u LIMIT 1’;