Při průchodu jumbo paketů switchem Nexus, který funguje v režimu cut-through, se generují chyby na výstupu z portů.
Řešením je v nastavení jumbo mtu viz níže. Tato rada pochází z Cisco TAC.

system jumbomtu 9216
policy-map type network-qos INCREASE_MTU
class type network-qos class-default
mtu 9216
system qos
service-policy type network-qos INCREASE_MTU